Sekretesspolicy

The Sparrow Hotel

Sekretesspolicy och insamling av personuppgifter - The Sparrow Hotel
 

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information eller information som kan identifiera dig direkt (t.ex. ditt namn) eller indirekt (t.ex. via din e-postadress eller ditt telefonnummer). Personuppgifter kan bland annat innefatta ett namn, en (e-postadress), ett telefonnummer, kreditkortsinformation, bokningsdetaljer, preferenser, ålder, kön eller yrke.

De personuppgifter som vi samlar in, och hur vi samlar in dem, beror på hur du interagerar med oss. I allmänhet behandlar vi bokningsdata, gästdata och medlemsdata enligt följande:

•    Bokningsdata avser all information som hänför sig till en bokning gjord för vårt hotell, oavsett vilken bokningskanal du använde (t.ex. via vår hemsida, en online resebyrå eller direkt med hotellet). Exempel på bokningsdata inkluderar dina kontaktuppgifter, bokningsdetaljer (bokningsnummer, hotellnamn, datum för din vistelse, pris, måltidsplan), personliga preferenser eller fakturerings-/ekonomisk information.

•    Med gästdata menas all information som hänför sig till dig som gäst som bott eller vistas på vårt hotell. Gästdata kan inkludera dina kontaktuppgifter, biografisk information (såsom ditt kön och födelsedatum), bokningshistorik, personliga preferenser, anspråk och klagomål du har gjort eller preferenser för marknadsföringskommunikation.

Vi skyddar dina personuppgifter och implementerar rimliga säkerhetsåtgärder inklusive fysiska (t.ex. säkra arkivskåp), tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är lämpliga för att skydda dina personuppgifter mot otillåten eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. I synnerhet driver vi datanätverk och system som skyddas av säkerhetsåtgärder av industristandard och vi använder säkra protokoll över opålitliga nätverk för att skydda överföringen av dina personuppgifter. Tillgång till denna information kommer endast att ges till auktoriserade individer för legitima affärsändamål.

Dessutom är åtkomsten till dina personuppgifter begränsad för personal och tjänsteleverantörer.

Slutligen vill vi påminna dig om att för att utöva de rättigheter som anges i artikel 7 i koden om skydd av personuppgifter (åtkomst, ändring, radering, invändning mot hanteringen av dina uppgifter etc.), kan du kontakta den person som ansvarar för att hantera uppgifterna, genom att skriva till:

The Sparrow Hotel
Birger Jarlsgatan 24
114 34 Stockholm
Sweden