Sekretesspolicy för the Sparrow Hotel

Dina personuppgifter ska hanteras av oss, både manuellt och genom databehandlingssystem, i syfte att a) uppfylla dina önskemål (inget samtycke krävs) och bedriva verksamhet inom områdena b) marknadsföring, marknadsföringsaktiviteter och vidarebefordran av informationsmaterial relaterat till tjänster och produkter som erbjuds av vår organisation (samtycke krävs). Dataöverföring är inte obligatorisk men behövs för att uppfylla dina önskemål. Dina uppgifter kan överföras till andra kontrollerade eller relaterade företag. Uppgifterna ska inte offentliggöras. Slutligen vill vi påminna dig om att för att utöva de rättigheter som anges i artikel 7 i koden om skydd av personuppgifter (åtkomst, ändring, radering, invändning mot hanteringen av dina uppgifter etc.), kan du kontakta den person som ansvarar för att hantera uppgifterna, genom att skriva till:

The Sparrow Hotel
Birger Jarlsgatan 24
114 34 Stockholm Sweden
46812217300